Get Adobe Flash player

Dobór mocy kotła

 

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Do obliczeń należy przyjąć nie tylko powierzchnię mieszkalną, ale całkowitą powierzchnię pomieszczeń, w których znajdują się grzejniki ( przedpokój, klatka schodowa, garaż, pralnia itp.) oraz uwzględnić straty ciepła przez nieizolowane rury i bojler. Dobór mocy kotła - Kotły OsiekWydajność ciepła kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczonemu zapotrzebowaniu ciepła. Przyjęto wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania ciepła w wysokości:

 

- budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją 80 ÷ 100 W/m2

- budynki nie zaizolowane z tradycyjną instalacją 110 ÷ 130 W/m2

 

lub w przypadku wysokich pomieszczeń (np. h>2,7m) wskaźnikiem kubaturowym:

 

- budynki mieszkalne 30 ÷ 35 W/m3

 

Należy zauważyć, że naprawdę niewielka ilość budynków jest wykonana z energooszczędnych materiałów, w odpowiedniej technologii i należycie jest ocieplona. Dlatego robiąc bilans cieplny dla swojego domu należy mieć tego świadomość i raczej skłaniać się do przyjmowania wartości pierwszej. Dla łazienek, jako pomieszczeń, co, do których zazwyczaj stawia się wyższe wymagania cieplne, powinno się przyjąć wartości 160 – 180 Wat / m2. Oczywiście olbrzymią rolę odgrywać będą indywidualne upodobania użytkowników kotła. To, co dla jednych jest wręcz nieznośnym upałem, dla innych będzie na granicy dyskomfortu termicznego. Uwzględnić trzeba też fakt, iż nie zawsze uda się kupić opał wysokiej jakości, o odpowiedniej kaloryczności i zawartości popiołu surowego, co będzie z kolei prowadzić do pogorszenia efektów energetycznych kotła.