Dobór mocy kotła

Wybór odpowiedniej mocy kotła stosownie do zapotrzebowania na ciepło budynku jest kwestią niezwykle istotną. Właściwa moc źródła ciepła ma wpływ na komfort cieplny w pomieszczeniach i koszty związane z ogrzewaniem.

Profesjonalny dobór mocy cieplnej kotła

W celu dokładnego określenia mocy kotła niezbędne jest wyliczenie zapotrzebowania na ciepło budynku. Dokonuje tego projektant instalacji sanitarnych. Wyznaczane są straty ciepła przez przegrody budowlane oraz straty ciepła wentylacyjne. Przy wyliczaniu zapotrzebowania na ciepło budynku uwzględnia się także tzw. temperaturę obliczeniową zewnętrzną. Zależy ona od strefy klimatycznej w jakiej leży budynek. W Polsce mamy 5 stref klimatycznych, dla których przyjmuje się obliczeniową temperaturę zewnętrzną od -16oC do -24oC.
Po dokładnych wyliczeniach uwzględniających powyższe parametry możemy otrzymać dokładną informację ile W (watów) ciepła będzie potrzebował budynek nawet kiedy nastaną największe mrozy (w zależności od strefy klimatycznej od -16oC do -24oC).
Jeżeli znamy zapotrzebowanie cieplne budynku w kW (1 kW = 1000 W) wiemy wówczas ile mocy musi mieć źródło ciepła czyli kocioł grzewczy.
Jeżeli kocioł ma także służyć do podgrzewania wody użytkowej musimy to też uwzględnić w określaniu zapotrzebowania na ciepło budynku. Tutaj największe znaczenie ma liczba osób korzystających z ciepłej wody.

Samodzielny szacunkowy dobór mocy cieplnej kotła

Jeżeli myślimy o samodzielnym oszacowaniu zapotrzebowania na ciepło naszego budynku możemy skorzystać kalkulatora doboru mocy kotła.

Dla przykładu możemy przyjąć następujące założenia:

  • Dom 150 m2, o wysokości pomieszczeń 2,5 m (kubatura 375 m3)
  • Budynek średnio zaizolowany G=0,9
  • Temperatura wewnątrz budynku 20oC,
  • Temperatura zewnętrzna -20oC np. dla Warszawy (możemy przyporządkować temperaturę zewnętrzną dla rejonu w którym ulokowany jest budynek wg poniższej mapy)
//kotlyosiek.pl/wp-content/uploads/2019/02/strefy_klimatyczne_polska.jpg

Mapa stref klimatycznych

  • Strefa I = -16°C
  • Strefa II = -18°C
  • Strefa III = -20°C
  • Strefa IV = -22°C
  • Strefa V = -24°C

Podstawiając do wzoru:

Q = 375 · 0,9 · (20 – (-20)) = 13 500 W = 13,5 kW
Daje to wskaźnik strat ciepła:
13 500 W / 150 m2 = 90 W/m2

Dobór kotła o właściwej mocy cieplnej

Jak wynika z powyższego przykładu – zapotrzebowanie na ciepło wynosi 13,5 kW. Większość producentów i tak posiada w ofercie kotły w zakresie mocy 13-15 kW. Można powiedzieć zatem, że niezależnie od tego jaki kocioł wybierzemy (dla średnio docieplonego domu o pow. Ok. 150m2) będzie miał on wystarczającą moc.
W przypadku obecnie budowanych domów duże znaczenie ma także moc na cele ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u. jest zazwyczaj większe od zapotrzebowania ciepła do ogrzewania pomieszczeń.
Jeżeli decydujemy się na montaż wymiennika C.W.U. (100-150l) musimy pamiętać, aby kocioł miał 2 - 3kW więcej mocy. Pozwoli to na komfortowe podgrzewanie i korzystanie z ciepłej wody.

Podsumowując

Jak widać możemy sami oszacować zapotrzebowanie na ciepło naszego budynku. Pomoże nam to w wyborze kotła o właściwej mocy.

Mimo to jeżeli dopiero budujemy dom czy też modernizujemy cały system grzewczy zachęcam do kontaktu z projektantem instalacji sanitarnych. Dokona on dokładnych wyliczeń, i dobierze prawidłowo nie tylko źródło ciepła, ale też średnice przewodów, ilość i wielkość grzejników lub rozkład pętli ogrzewania podłogowego itd. Ma to niebagatelny wpływ na koszty oraz jakość eksploatacji systemu ogrzewania.