Formularz reklamacyjny

Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać przez ten formularz bądź listownie na adres firmy. Reklamacje telefoniczne nie są rozpatrywane. Aby zgłosić reklamacje należy poprawnie wypełnić niżej wymienione podpunkty.

Przypominamy również, że zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać dopiero po zapoznaniu się z instrukcjami DTR kotła, sterownika oraz układu podającego. Najczęściej spotykane awarie/ niedomagania są opisane w.w. wymienionych instrukcjach.

    Data zakupu/ montażu kotła

    Po wypełnieniu formularza otrzymają państwo mailowo potwierdzenie zgłoszenia reklamacji. Od tego terminu zgodnie z warunkami gwarancyjnymi gwarant ma 14 dni na odpowiedź.

    Zgodnie z warunkami gwarancyjnymi bezpodstawne wezwanie serwisu jest płatne. (Np. nie wyczyszczony kocioł, błędne ustawienie sterownika, niewłaściwe paliwo, awaria wywołana błędnym montażem/ eksploatacją)